Bedrijfsobligaties

Sparen kost tegenwoordig geld. Kan uw onderneming wel wat groeigeld gebruiken, geef dan obligaties uit aan personen en bedrijven in uw directe omgeving en daarbuiten.

Het werkt heel eenvoudig en in Nederland kan dit zonder vergunning (prospectus) tot een bedrag van 5 miljoen euro (!) per jaar.

Een obligaties is niet meer dan een overeenkomst waarin staat vermeld dat uw bedrijf een bepaald bedrag van een persoon of bedrijf leent en dat u dat bedrag over een bepaalde periode zal terugbetalen en dat u een jaarlijkse rente zal betalen.

Bepalingen van de obligatie

Geef duidelijk aan waarin wordt geïnvesteerd, waarvoor het geld zal worden gebruikt.

Tevens dient duide lijk aangegeven te worden:
– de doelgroep
– de prijs van de obligaties
– de minimale inleg per deelnemer
– de looptijd
– de aanbiedingsperiode
– de uitgiftedatum van de obligaties
– eventuele emissiekosten
– de rente die de obligatiehouders zullen ontvangen
– uitkeringsperiode van de rente (per maand, kwartaal of jaar)
– de eventuele kosten bij de verkoop van de obligaties, is vervroegde aflossing mogelijk?
Tevens dienen de risico’s voor de beleggers te worden vermeld.

AFM

Alvorens de obligaties aan te bieden dient u uw informatiedocument naar de Nederlandse toezichthouder AFM te sturen.

Naast de bovenstaande informatie over de obligaties die uw bedrijf wil uitgeven, dient u tevens de (financiële) gegevens van uw bedrijf te vermelden.

Bedrijfsgegevens
alsmede:
– de contactpersoon
– de directeur
– (eventuele) enig aandeelhouder van het bedrijf
– de belangrijkste activiteit
– de handelsnamen
– de producten die verhandeld worden
– gelieerde entiteiten en personen

Financiële gegevens

Wat is het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het werkkapitaal van het bedrijf?

Er dient een balans aangehecht te worden van maximaal 3 maanden oud.

De resultatenrekening dient duidelijk aan te geven:
– de omzet
– de operationele kosten
– de overige kosten
– de netto winst
Indien er additionele financieringen zijn, dient dit eveneens aangegeven te worden.

Obligaties aanbieden

Na indiening van het informatiedocument kunt u de obligaties op bijvoorbeeld uw website aanbieden. Het informatiedocument moet daar ook beschikbaar zijn (link of te downloaden).

Zo eenvoudig werkt het.

Bedrijfsobligaties in België uitgeven

In België heet de toezichthouder FSMA en geldt een algehele vrijstelling tot 500.000 euro per jaar. Tussen de 500.000 euro en de 5.000.000 euro moet er ook in België in informatiedocument worden neergelegd bij de FSMA.

Enig minpunt in België is, dat je per belegger maar 5.000 euro mag vragen, maximaal.

AddCo Corporate

Uiteraard staat AddCo Corporate u terzijde indien gewenst.