Een turbo liquidatie van een Nederlandse BV – WTF?

De TURBO LIQUIDATIE van een BV heeft een hele slechte naam. Het klinkt als hocus pocus, waarbij de BV in de hoge hoed verdwijnt en ineens volledig is verdwenen.

Dat beeld is absoluut niet terecht. Het werkt als volgt:

Er is een BV met alleen maar schulden. Het is zakelijk zo slecht gegaan, door allerlei omstandigheden, de markt zat niet mee, leveranciers kwamen hun afspraken niet na, één of ander virus hield huis, whatever.

BV problemen turbo liquidatie

Het is belangrijk dat de BV alleen maar schulden heeft en geen enkele vordering (geen baten). Waarom dat is, daar kom ik hieronder op terug.

Zijn er alleen maar schulden, dan kunnen de aandeelhouders in een algemene vergadering beslissen om de BV per direct te ontbinden. De BV houdt dan ook direct op te bestaan, zij is er gewoon niet meer.

Maar waarom is een turbo liquidatie zó eenvoudig gemaakt?

Daar is een simpel antwoord op. Dit is in de wet opgenomen omdat een BV die zo op de sukkel is geraakt, gewoon opgeruimd kan worden en opgeruimd staat netjes.

Kan deze BV vol schulden niet ontbonden worden, zo heeft de wetgever geredeneerd, dan blijft de BV bestaan en bestaat de kans dat zij aan personen worden verkocht met bedenkelijke intenties. De problemen zullen dan uiteindelijk alleen maar groter worden.

Wat als er wel baten in de BV zitten?

Zitter en niet alleen schulden in de BV, maar ook baten, dan kan diezelfde aandeelhoudersvergadering ook gewoon besluiten de BV te ontbinden. MAAR anders dan bij de turbo liquidatie blijft de BV, anders dan in het geval er géén baten meer zijn, gewoon bestaan. Zij gaat dan in vereffening.

De digitale aandeelhoudersvergadering over de turbo liquidatie.
De digitale aandeelhoudersvergadering

Er moet een vereffenaar aangesteld worden die de boel dus gaat vereffenen. Dit kan jaren aanslepen. Hij of zij moet de aanwezige baten proberen te gelde te maken. Feitelijk houdt dat in om de vorderingen nog te proberen te incasseren en een eventuele inboedel of andere zaken te verkopen. Met die binnenkomende gelden dienen vervolgens de crediteuren op basis van hun rechten en verder naar rato van hun vorderingen te worden betaald.

Als dit allemaal om minimale bedragen en waardes gaat, waarbij je al duidelijk van te voren weet dat dit traject alleen maar tijd, geld en ergernis kost, is het wellicht aan te raden om te zien of vorderingen, die waarschijnlijk toch niet meer binnen te halen zijn, afgeschreven kunnen worden. Op die manier zijn er dan alsnog geen baten meer en voldoe je aan de voorwaarden van de turbo liquidatie. Maar wees hiermee uiterst terughoudend. Er is hier een grijze grens en je wilt niet in een moeras van juridische procedures terecht komen.

Wat er namelijk kan gebeuren is dat één of meerdere crediteuren zich door het afschrijven van vorderingen benadeeld voelen. Was de vordering niet afgeschreven maar gewoon geïnt, dat had die crediteur mogelijk (gedeeltelijk) betaalt kunnen worden. Overleg met en instemming van die crediteuren is dan de oplossing. Crediteuren kunnen er immers ook voordeel van hebben dat de BV gewoon niet meer bestaat. Zij kunnen dan hun vordering op die BV fiscaal afschrijven en ook de BTW erover recupereren.

Turbo liquidatie

Conclusie

De turbo liquidatie is een modern en praktische middel om BV’s die toch al ten dode waren opgeschreven, ook daadwerkelijk op te ruimen.

De hiervoor te nemen stappen zijn:

  • aan algemene aandeelhoudersvergadering van de BV bijeenroepen
  • de aandeelhouders kunnen hier beslissen om de BV te ontbinden
  • zijn er geen baten, dan houdt de BV op de datum van de ontbinding ook direct op te bestaan. Zij is er gewoon niet meer, er vindt geen vereffening plaats.
  • het verslag van de algemene vergadering waarin het ontbindingsbesluit werd genomen moet, met de nodige andere verplichte formulieren en documenten, bij de KvK / Kamer van Koophandel worden aangeleverd.

ADDCO

Twijfelt u eraan of uw BV in aanmerking komt voor een turbo liquidatie? Of wenst u overleg of zijn er vragen? Neem contact op met de juristen van ADDCO.

Uiteraard kunnen wij het hele traject voor uw BV opzetten.

ADDCO - bedrijven te koop - BV

Waarom is het belangrijk om met een BV te werken? Een BV oprichten, ik begrijp nu waarom!

Voor jouw bedrijf een eenvoudige ‘FAMILY OFFICE‘ opzetten en direct en op termijn belastingen en vooral successierechten besparen.

U kunt altijd contact opnemen met de juristen en consultants van ADDCO. Zij helpen u graag verder.