Tarieven Belgisch Staatsblad

Ontslag en benoeming bestuurders en wijziging adres

In Belgiƫ heet een BVBA tegenwoordig BV en wie voorheen zaakvoerder was is tegenwoordig bestuurder.

Wil je de bestuurders van een Belgische BV ontslaan en benoemen en/of het adres van de BV veranderen, dan doe je dat met een ‘bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders’.

De wijzigingen worden verwerkt in formulieren en de beslissingen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Kosten publicatie wijzigingen

De voornoemde formulieren moeten worden bezorgd aan de afdeling rechtspersonen van de rechtbank waar de BV op dat moment is gevestigd. Behalve de getekende formulieren dient ook het betalingsbewijs voor de publicatie te worden overlegd.

De publicatiekosten bedragen per 1 maart 2020 (wordt jaarlijks aangepast):

166,98 euro

Dit bedrag dient op voorhand te zijn overgemaakt naar de navolgende bankrekening van:

Belgisch Staatsblad
IBAN: BE 48 6792 0055 0227
CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB

Met als vermelding: naam van de BV en het Ondernemingsnummer van de BV.

Betalingsbewijs meesturen

Print na de betaling van het voormelde bedrag aan het Belgisch Staatsblad het betalingsbewijs van de bank uit.

Dit betalingsbewijs dient met de formulieren voor de wijzigingen zaakvoerders en/of maatschappelijke zetel mee te worden gestuurd / afgeleverd bij de afdeling rechtspersonen bij de Rechtbank van Koophandel.

Formulier invullen

Download het formulier voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Met volledige instructie.