STAK Stichting Administratiekantoor

De Nederlandse stichting administratiekantoor (STAK) wordt bij een Nederlandse notaris opgericht.

Een STAK wordt veelvuldig gebruikt door familiebedrijven, om zo de zeggenschap over het vermogen (de panden bijvoorbeeld) te scheiden van de uiteindelijke eigendom.

Om een voorbeeld te geven, de ouders kopen een pand aan, maar in plaats van privé, kopen ze het pand met de Nederlandse BV. De aandelen van die BV komen in de STAK en de STAK geeft certificaten van die aandelen uit aan bijvoorbeeld de kinderen.

Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar dat is het niet. Door op deze manier te werken zijn de kinderen feitelijk indirect eigenaar van het pand maar de ouders bepalen alles, omdat zij de bestuurders van de stichting zijn, zolang zij willen. Zij nemen alle belangrijke beslissingen.

De STAK is een belangrijk instrument voor successieplanning (belastingplanning in verband met te betalen belastingen bij overlijden).

STAK als financieringsinstrument

Door een STAK tussen de aandeelhouders en het bedrijf (jouw BV) te plaatsen, krijg je interessante mogelijkheden.

Je kunt zo aandelen plaatsen bij beleggers / investeerders, zonder dat zij zeggenschap in de BV krijgen. Ze krijgen formeel dan certificaten van die aandelen. Oftewel, winstdeling, zonder inspraak / zeggenschap.

De situatie is dan dus dat de stichting (de STAK) de aandeelhouder van jouw BV is en dat jij de voorzitter (bestuurder, de persoon, die het als aandeelhouder voor het zeggen heeft) van die STAK bent. De certificaathouders zijn degenen die recht op dividend hebben en/of profiteren van de meerwaarde (waardestijging) van de aandelen.

Corona reddingsplan

CORONA REDDINGSPLAN

In de tekst hierboven is uitgelegd wat een Stichting Administratiekantoor (STAK) is en wat je ermee kan doen. De zeggenschap over de aandelen en de winstrechten (dividend en/of waardestijging zijn van elkaar losgemaakt).

Net zoals Norwegian Air, dat door de Corona crisis in financiële problemen is gekomen, met een reddingsplan is gekomen, dat inhoudt dat schulden in aandelen worden omgezet, kan ook jouw bedrijf deze route volgen door een STAK op te richten.

De STAK wordt dan (mede) eigenaar van jouw bedrijf (Nederlandse- of Belgische BV bijvoorbeeld) en gaat met schuldeisers (leveranciers) om hun vorderingen op jouw bedrijf in te ruilen voor aandelen. Jouw bedrijf heeft dan die schulden niet meer, met alle bijbehorende voordelen, alsmede een mooie balans.

Ook kan je die STAK dan ook gelijk gebruiken om nieuw kapitaal aan te trekken door nieuwe aandelen van jouw bedrijf uit te geven.

E-mail versturen inzake STAK

Contact