Smart Contracts

Het startblok

Een SMART CONTRACT is:

Een CONTRACT dat wordt vastgelegd op de blockchain. De gemaakte afspraken tussen de partijen (personen en/of bedrijven) worden zo onweerlegbaar vastgelegd. Dat geeft duidelijkheid, ook in de toekomst (het bewijs van afspraak en inhoud).

SMART: het contract op de blockchain wordt op een slimme manier geprogrammeerd. Diverse blokken kunnen aan het contract worden toegevoegd. Die blokken worden achtereen doorlopen.

Het STARTBLOK is het verplichte eerste blok. Hierin wordt het ONDERWERP vastgelegd. Beschrijving van het product en de prijs waarover het allemaal gaat in het contract.

Alle volgende blokken zijn modulair. U kunt ze wel of niet gebruiken en in de volgorde naar keuze.

Een simpel voorbeeld van een Smart contract:

  1. STARTBLOK – product en prijs
  2. VOORWAARDEN – de koper gaat akkoord met de betalings- en leveringsvoorwaarden.
  3. LEVERING – de transporteur bevestigt de levering

Dit is vaak de basis. Het kan uiteraard ook om diensten of wat dan ook gaan.

Blokken die toe te voegen zijn:

  • BETALING
  • GARANTIE (DEPOSIT) De (aan)betaling gaat naar het smart contract en wordt aan de verkoper uitgekeerd nadat de transporteur de levering bevestigt. (Op maat en wens in te vullen en aan te passen).
  • ANNULERING (in combinatie met het BLOK ‘VOORWAARDEN’).
  • ETC.

Een smart contract organiseert bedrijfsprocessen. Goed geprogrammeerd is het halve werk.