Aandelen

Aandelen digitaliseren

Tegenwoordig mag je in BelgiĆ« aandelen ‘elektronisch’ beheren. In plaats van een aandeelhoudersregisterboek, kan je de aandelen online bijhouden en beheren. Een zeer geschikt pakket hiervoor is odoo. Uitgifte, aan- en verkoop, per e-mail contact onderhouden met de aandeelhouders en de aan- en verkoopcontraten worden in odoo volledig ondersteund.

Odoo app Shares

Binnen Odoo hebben wij de app Shares ontwikkeld. Deze is perfect te gebruiken met alle andere app’s van Odoo.

Binnen deze Shares app wordt bijgehouden wij de actuele aandeelhouders zijn, kunnen aandelen worden uitgegeven en verkocht/overgedragen, verkoopovereenkomsten worden opgesteld, de geschiedenis worden nagekeken en steeds het actuele aandelenregister worden geprint.

Shares uitproberen

Heeft u interesse in deze Shares app? U kunt deze nu 3 maanden volledig gratis en onverplicht uitproberen. Wij bieden u graag deze mogelijkheid. U kunt uw aanvraag hier indienen:

Contact

Aandelentokens

Tokens kunnen ook aandelen van de nieuwe Belgische BV zijn. Dit biedt interessante mogelijkheden.

Bij Corporate Tokens wordt uitgelegd wat tokens zijn en wat je ermee kan doen.

Oprichting BV

Bij de oprichting van de BV zijn er (bijvoorbeeld) 1000 aandelen en deze maak je als aandelentokens over naar de aandeelhouders.

Doorverkoop aandelen

Het mooie is dat je in deze blockchain kunt vastleggen wie er aandeelhouders mogen zijn. Je geeft die personen of bedrijven dan de toestemming om aandelen van de BV te mogen ontvangen. Zij mogen aandeelhouder zijn. De bestaande aandeelhouders mogen en kunnen hun aandelen alleen maar verkopen aan door de BV toegelaten aandeelhouders. Het is daarom van belang om in de oprichtingsakte / statuten duidelijk vast te leggen wat de ‘spelregels’ zijn.

Vergaderingen van de BV

De tokens hebben functies die bij aandelen horen:

  • MESSAGING! Vanuit de BV kan je berichten sturen naar alle aandelen (de tokens) tegelijk. Bijvoorbeeld voor de oproeping van een aandeelhoudersvergadering, inclusief de agenda.
  • VOTING! Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kan ook gewoon via de aandelen (via de tokens).

Belangrijk hierbij te vermelden is, dat het bij de BV behorende Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat aandeelhoudersvergaderingen ONLINE mogen worden gehouden.

De techniek staat voor niets!!! Gemak dient de mens!!!

Naam van de token

U bent helemaal vrij om de (unieke) naam van de token te kiezen. De naam van de token is altijd in hoofdletters, er mag een punt (.) in staan en letters zijn ook toegelaten. De tokennaam van Willems BV zou bijvoorbeeld ‘WILLEMS’ of ‘WILLEMS.BV’ kunnen zijn. U kunt dan ‘WILLEMS’ overmaken.

Geld lenen op de blockchain

Behalve aandelen uitgeven, kan je ook obligaties op de blockchain uitgeven. Jouw BV leent dan gelden om in de BV verder mee te werken. Meer hierover op LinkedIN.

Meer over Tokens…