Obligaties

Geld lenen door obligaties uit te geven

Jouw gezonde en goedlopend bedrijf heeft een financiering nodig van bijvoorbeeld 500.000 euro. Voor banken is dit bedrag te laag om uit te lenen, omdat het meer aan beheer en opvolging (verplichte audits) kost dan dat het oplevert.

Beleggers en particulieren zijn door de lage of zelfs negatieve rente –geld sparen kost geld– geïnteresseerd om aan jouw bedrijf gelden uit te lenen tegen een interessante rente. Het saldo op hun bankrekening levert ze tegenwoordig niets op en zal in de nabije toekomst zelfs geld gaan kosten.

Obligaties uitgeven

Een obligatie is een mooi woord voor het lenen van geld. Een belegger wil jouw bedrijf wel bijvoorbeeld 100.000 euro lenen tegen 6% rente per jaar en gedurende een periode van 3 jaar.

Dit wil zeggen dat jouw bedrijf een obligatie uitgeeft ter grootte van 100.000 euro tegen 6% rente per jaar en met een looptijd van 3 jaar.

De genoemde belegger (de obligatiehouder genoemd) maakt 100.000 euro naar de bankrekening van jouw bedrijf over. Jouw bedrijf betaalt hierop 6% rente per jaar en na 3 jaar maakt jouw bedrijf dit bedrag van 100.000 euro weer over naar de bankrekening van deze zakelijke relatie.

Jouw bedrijf geeft dan net zoveel obligaties uit, tot een totaalbedrag van 500.000 euro.

Uiteraard worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een obligatieovereenkomst.

Regelgeving / AFM

Zolang je niet meer dan 5.000.000 euro per jaar aan obligaties uitgeeft, valt jouw bedrijf / deze lening onder de vrijstellingsregeling van de Nederlandse toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) en hoef je geen prospectus ter goedkeuring in te dienen bij de AFM.

Het is voldoende om een ‘informatiedocument’ ter kennisgeving naar de AFM op te sturen. Deze wordt verder niet beoordeeld.

Een informatiedocument onderbouwt dat jouw bedrijf financieel gezond is en vermeld het rendement van de obligaties en de risico’s ervan voor de obligatiehouders.

Voor België gelden de vrijstellingsbepalingen van de FSMA.

De obligaties aanbieden op de website

Op de website van jouw bedrijf kan je nu de obligaties gaan aanbieden. Op de betreffende webpagina leg je uit wat de bedoeling is, hoe mensen kunnen intekenen op de obligaties.

Wel dient vermeld te worden dat er belegt wordt buiten het toezicht van de AFM.

De onderstaande afbeelding dient daarom op die webpagina te worden getoond.

Ook dient er een link te zijn naar het hiervoor genoemde informatiedocument. Dit document moet beschikbaar zijn voor de geïnteresseerde partijen.

De obligaties aanbieden en ondersteuning

Dit is alles. De verkoop van de obligaties kan nu van start gaan, bijvoorbeeld door het op LinkedIN te vermelden.

Uiteraard is AddCo Corporate u graag behulpzaam bij het opzetten en beheren van dit hele traject.

WhatsApp hierover
met AddCo