Nederlandse of Belgische BV

Beide landen hebben de BV, maar welke kies je?

Naar Nederlands model heeft België bij wet van 1 mei 2019 ook de BV-vorm ingevoerd. Een BVBA kan er niet meer worden opgericht.

Wel zijn er de nodige verschillen tussen een Nederlandse- en een Belgische BV.

Aandelen verkopen zonder notaris

Aandelen van een Belgische BV kunnen eenvoudig worden verkocht, gewoon door een contract en inschrijving van de verkoop in het digitale aandelenregister. In Nederland dient de verkoop en overdracht van aandelen altijd via de notaris (notariële akte) te gaan.

Een Belgische BV naar Nederland verhuizen

Het is mogelijk om een in België opgerichte Belgische BV te verhuizen naar Nederland. Die BV wordt dan in Nederland belastingplichtig, maar het blijft een BV naar Belgisch recht, waarop de Belgische regels van toepassing blijven. Aandelen van deze dan in Nederland gevestigde BV kunnen onderling, zonder notaris, worden overgedragen.

Aandelen zonder stemrecht

Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd in België ingevoerd op 1 mei 2019. Deze wetgeving is zeer liberaal en modern.

Je bent helemaal vrij te bedenken wat voor soort aandelen je wilt uitgeven. Zolang ze wettelijk maar niet zijn verboden. Het is mogelijk aandelen zonder stemrecht, of juist aandelen met een veelvuldig stemrecht uit te geven. Ook is het bij de uitgifte van nieuwe aandelen of bij de verkoop van bestaande aandelen niet verplicht de aandelen eerst aan bestaande aandeelhouders aan te bieden.

Vergaderingen online

Bij de Belgische BV kan je bepalen dat aandeelhoudersvergaderingen online (videoconferencing) gehouden kunnen worden en dat er online gestemd kan worden.

Fiscale voordelen

Momenteel is het grootste fiscale voordeel van een Belgische BV dat je als aandeelhouder de aandelen van die BV belastingvrij kan verkopen, mits je zelf ook in België woont.

Je moet persoonlijk in België belastingplichtig zijn (wonen) op het moment dat je die aandelen van de Belgische BV verkoopt. Dan pas. Dat je bij de oprichting van een Belgische BV zelf bijvoorbeeld in Nederland woont, is verder niet van belang.