Meerdervoort

Meerdervoort Vastgoedfondsen zijn projecten waaraan je geld kan uitlenen en daarover rente ontvangt. Na afloop van het project (bijvoorbeeld na 7 jaar) heb je als het goed is steeds de afgesproken rente ontvangen en aan het einde ontvang je jouw uitgeleende bedrag weer volledig terug.

Obligaties

Het betreffende vastgoedfonds geeft obligaties uit. Dat houdt bij Meerdervoort dus feitelijk in dat een bedrag van minimaal 100.000 euro moet uitlenen, waarover je dus de rente ontvangt.

Waarom minimaal 100.000 euro?

Dat heeft te maken met de AFM vrijstelling voor het lenen van geld uit de markt. Meerdervoort hoeft geen prospectus uit te geven, maar een eenvoudig informatiedocument is voldoende.

Deze AFM vrijstelling geldt voor projecten die maximaal 5.000.000 per jaar lenen of voor projecten waar de beleggers minimaal 100.000 euro per investeerder uitlenen.

Voor alle duidelijkheid, ADDCO heeft geen belang in Meerdervoort en maakt er ook geen reclame voor. U moet altijd zelf goed onderzoeken met wie u zaken doet en onder welke voorwaarden. Hierbij kunnen wij u uiteraard altijd behulpzaam zijn, dat is ons werk. De beste voorwaarden uitonderhandelen en vastleggen.

Meerdervoort.com