Formulier publicatie wijzigingen Belgisch Staatsblad

Bestuurders van een Belgische BV wijzigen

Het ontslaan en benoemen van bestuurders van een Belgische BV of NV, alsmede het wijzigen van het adres van die BV of NV, gaat niet via de notaris, maar met een eenvoudige bijzondere vergadering.

Formulieren invullen

Formulier Belgisch Staatsblad.
De wijzigingen dienen met speciale formulieren 1 en 2 (met diverse ‘luiken’) verwerkt te worden.

ADDCO heeft deze formulieren tot één eenvoudig en met duidelijke instructies in te vullen formulier teruggebracht. Je hoeft alles nog maar één keer in te vullen.

PDF document

Hier vindt u het in te vullen document terug.

U kunt alle gegevens direct vanaf uw computer op dit formulier invullen. Print het daarna in drie exemplaren uit.

Alle drie de exemplaren dienen origineel getekend te worden en in drievoud te worden opgestuurd naar de griffie van de rechtbank waar de BV of NV (nu nog) gevestigd is.

LET OP:

De tweede pagina, waarop de tekst van de besluiten staan vermeld, dient niet op de voorkant getekend te worden. De nieuwe bestuurder dient zijn of haan handtekening OP DE BLANCO ACHTERKANT van deze pagina te plaatsen en ook daarbij zijn of haar naam te zetten.

Op pagina 1 en 3 hoeven geen handtekeningen geplaatst te worden. Op de laatste pagina, pagina 4, dient de nieuwe bestuurder gewoon aan de voorkant, onderaan bij ‘Handtekening’ zijn of haar handtekening te plaatsen.

Welke griffie (welke rechtbank) bevoegd is, vindt u terug op deze site.

Mee te sturen bescheiden

  • stuur een kopie ID van de nieuwe bestuurders mee
  • stuur een betalingsbewijs van 166,98 mee (tarief tot en met 28 februari 2021).

De betaling

Formulier Belgische Staatsblad. De publicatiekosten bedragen per 1 maart 2020 (wordt jaarlijks aangepast):

166,98 euro

Dit bedrag dient op voorhand te zijn overgemaakt naar de navolgende bankrekening van:

Belgisch Staatsblad
IBAN: BE 48 6792 0055 0227
CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB

Met als vermelding: naam van de BV en het Ondernemingsnummer van de BV.

ADDCO - bedrijven te koop - BV

Vragen of overleg?

Neem gerust contact met ons op.

Een BV(BA) kopen of verkopen?