Family office

Een family office is veelal een Nederlandse stichting waarin de bedrijven van de ondernemersfamilie worden ondergebracht. De aandelen komen formeel in de stichting en de opbrengsten (dividend) komen bij de familieleden. Zij zijn de uiteindelijk gerechtigden (certificaathouders).

Het grote voordeel van met zo’n stichting (of vaak ook met meerdere stichtingen) te werken is dat je volledig vrij bent te bepalen wie, wat, waar en wanneer.

De stichtingen worden bij de notaris opgericht. Op dat moment worden ook de bestuurders (minimaal één) van de stichting benoemd. Ook kan in de statuten van de stichting alvast worden vastgelegd wie er onder welke voorwaarden de opvolgende bestuurder wordt.