BVBA uit 1999

BVBA Ter overname. Met interessante rekening-courant

Deze BVBA is al sinds jaren niet meer actief.

Het aandelenkapitaal is 18.600 euro en volledig volstort.

De BVBA heeft een schuld aan haar aandeelhouders van ruim 125.000 euro. Neemt u deze BVBA over, dan neemt u ook deze vordering van ruim 125.000 op de BVBA mee over.

De BVBA is administratief en financieel volledig in orde.

De BVBA heeft een ruime doelomschrijving, waaronder horeca, holdingmaatschappij, onroerend goed, etc.

Nadere informatie is direct op te vragen via WhatsApp:

Nadere informatie
over deze BVBA uit 1999.