Een Stichting Administratiekantoor oprichten

Stichting Administratiekantoor: in Nederland is het mogelijk en wordt er ook intensief gebruik van gemaakt:

een stichting waarmee één of meerdere bedrijven worden gekocht of opgericht.

Zo’n stichting wordt dan de aandeelhouder van dat of van die bedrijven.

Vervolgens geeft de stichting certificaten van die aandelen uit aan de certificaathouders.

Certificaathouders zijn te vergelijken met aandeelhouders, maar ze hebben minder rechten. Een aandeelhouder beslist bijvoorbeeld mee bij het ontslaan en benoemen van bestuurders.

Bij een stichting administratiekantoor, ook wel STAK genoemd, beslist de stichting als aandeelhouder over het benoemen en ontslag van bestuurders van de bedrijven waarvan zij de aandelen heeft.

De certificaathouders hebben hierover niets te vertellen. Wel ontvangen de certificaathouders de door die bedrijven uitgekeerde dividenden.

Oftewel door het certificeren van aandelen wordt de zeggenschap die bij aandelen horen (benoeming en ontslag bestuurders als voorbeeld) gescheiden van de winstrechten (uitgekeerde dividend).

STAK als familiestichting

Family-offices kiezen daarom voor de STAK als family-office. De bestuurders van de stichting zijn bijvoorbeeld de ouders van de familie en samen met de kinderen zijn zij certificaathouders. Zo hebben de kinderen wel recht op dividend, maar geen inspraak.

Oprichting bij de notaris

Een STAK dient te worden opgericht bij een Nederlandse notaris. Het doel van de stichting is puur het optreden als aandeelhouder van Nederlandse- en buitenlandse bedrijven en het uitgeven van certificaten (van aandelen) van de bedrijven waarvan de stichting aandelen heeft.

Per bedrijf waarvan de STAK aandelen heeft houdt zij een register van certificaten bij. Dat is verplicht, maar uiteraard ook van belang voor het door die maatschappijen uit te keren dividend aan de certificaathouders.

Meer over de stichting administratiekantoor