BV in Andorra – de allerlaagste belastingen van Europa

De Andorraanse SL

BV in Andorra: net als Spanje kent Andorra de SL (Besloten vennootschap) en de SA (Naamloze vennootschap). De SL is de meest gebruikte rechtsvorm in Andorra.

De SL kan een gewone werkmaatschappij zijn of een holding vennootschap. Normaal richt je een werkmaatschappij op, waar je alles mee kan doen. Een holdingmaatschappij mag alleen maar aandelen houden en is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Een werkmaatschappij betaalt tussen de 2 en 10% vennootschapsbelasting maximaal.
Meer: belastingtarieven Andorra.

Wonen in Andorra aan de ski piste

BV in Andorra oprichten – Deze Documenten heb je nodig

Van de oprichter(s) van de BV in Andorra hebben wij de navolgende documenten nodig:

Een door een notaris gemaakte kopie van jouw paspoort of ID kaart. De notaris verklaart op de gemaakte kopie, dat het een kopie van het origineel is. Ook plaatst de notaris een handtekening en een stempel op die kopie van jouw identiteit.

Een bewijs van woonst. Bijvoorbeeld een recente factuur van de energie- of telefoonrekening waarop jouw officiële woonadres staat.

Een verklaring van goed gedrag van het land waarin je officieel woonachtig bent.

Bovenvermelde 3 documenten moet geapostilleerd worden. Dit is iets wat de notaris meestal ook kan verzorgt.

Tot slot moet elke oprichter van een BV in Andorra ook een bankreferentie overleggen. Dit is een verklaring van de bank waar je een privérekening hebt lopen, waarin wordt verklaart dat je er al minimaal 3 jaar een rekening hebt en dat ze geen negatieve ervaringen met jou hebben. Dat is voldoende en de banken gebruiken standaardteksten voor zulke documenten.

CORONA / Werken met volmachten

Normaal gesproken moet je voor de oprichting van een BV in Andorra een paar keer naar Andorra komen. Omdat reizen door Europa momenteel niet mogelijk is en kan het voorbereidende werk kan gedaan worden met volmachten.

Op naam van de op te richten SL kan met die volmacht een bankrekening voor de op te richten SL worden geopend. Daarbij bedraagt het minimum aandelenkapitaal 3.000 euro.

Zodra het aandelenkapitaal op de bankrekening van de op te richten SL staat, kan de SL met de volmacht worden opgericht en worden ingeschreven in het handelsregister.

Residentie in Andorra

Een BV in Andorra is het meest interessant in combinatie met jouw business residentie daar. Daarvoor geldt dat je minstens 90 dagen per jaar effectief in Andorra verblijft.

Meer: Business residency in Andorra.

Om een aanmerking te komen voor een ‘actieve residentie’, moet je minstens 180 dagen in Andorra zijn.

Een woning kopen of huren in Andorra.

BV in Andorra – Op deze manieren kom je in Andorra.

Contact

Neem contact met ons op voor vragen, uitleg of nader overleg.