Een Belgische BV oprichten. De BVBA bestaat niet meer.

Vanaf 1 mei 2019 kunt u in België de nieuwe Belgische BV oprichten. Deze rechtsvorm komt in de plaats van de BVBA, die vanaf dan niet meer opgericht kan worden. Er geldt een overgangsperiode voor reeds bestaande BVBA’s, maar uiteindelijk moeten alle BVBA’s via een notariële akte (statutenwijziging) worden omgezet in de nieuwe BV-vorm. Het is aan te raden dat op korte termijn al te doen, want deze nieuwe BV-vorm biedt zeer interessante mogelijkheden:

Een Belgische BV oprichten | Statutaire bepalingen

Wilt u een Belgische BV oprichten, dan is belangrijk goed te bedenken wat u in de statuten van de BV wenst vast te leggen, wat de ‘spelregels’ zijn.

Zo is het mogelijk te bepalen dat de aandelen van de BV vrij kunnen worden verkocht, zonder dat er toestemming nodig is van de andere aandeelhouders.

Ook kan in de statuten worden opgegeven wat de website en wat het e-mail adres van de BV is. Hierbij kan dan worden bepaald dat berichten gezonden naar dit e-mail adres als officiële correspondentie wordt beschouwd.

Ga je een Belgische BV oprichten, dan is het goed om in de statuten te bepalen dat het aandelenregister digitaal en online mag zijn, want dan heb je het ouderwetse ‘aandeelhoudersregisterboek’ niet meer nodig.

Klik hier voor de officiële wettekst.

Een BV oprichten

Een bestaande BV(BA) overnemen

Een Belgische BV oprichten is niet de enige mogelijkheid om zakelijk van start te gaan, want je kan er ook voor kiezen om een bestaande BV(BA) over te nemen.

Het overnemen van een BVBA kan interessant zijn, want je hebt dan geen oprichtersaansprakelijkheid. Voorts spaar je veel tijd uit door een BVBA over te nemen, want dat kan gewoon met een overnameovereenkomst. Vervolgens wordt de nieuwe aandeelhouder ingeschreven in het aandelenregister van de BV(BA).

Met behulp van een eenvoudige publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt de nieuwe bestuurder benoemd en wordt voorts het adres van de BVBA gewijzigd.

Overzicht BV(BA)’s ter overname

Deze BV(BA)’s zijn afkomstig van accountants en boekhouders. Het zijn vennootschappen van hun cliënten, maar die al geruime tijd geen activiteiten meer hebben. De vennootschappen zijn leeg en worden daarbij verkocht met een balansgarantie.

Overzicht van Belgische BV(BA)’s die ter overname zijn.