Corona obligaties uitgeven

Uit een artikel van De Telegraaf (20/03/2020) blijkt dat Europa overweegt om obligaties uit te geven (gelden te lenen in de markt) om de kosten van de corona crisis te financieren.

De kosten lopen immers door en op en ook voor de overheden stokken de inkomsten uit met name belastingen.

Bedrijfsobligaties uitgeven

Ook jouw goedlopende bedrijf zal liquiditeitsmoeilijkheden kunnen tegenkomen. De inkomsten verminderen sterk en veel kosten, zoals huur, externe kosten en (toch zeker voor een deel) personeelskosten, lopen natuurlijk gewoon door.

In Nederland kan je als bedrijf buiten het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) rechtstreeks gelden lenen van particulieren, beleggers en bedrijven. Dit door obligaties uit te geven, leningen af te sluiten.

Dit kan dus zonder (voorafgaande) toestemming van de AFM, er hoeft geen prospectus te worden opgesteld.

Stappenplan

  1. Maak met jouw boekhouder of accountant een financieel plan hoe de crisis te overleven en ondertussen ook nog de nodige investeringen te kunnen blijven doen.
  2. Op basis van deze cijfers, de balans en de prognoses moet er een informatiedocument voor deze geïnteresseerde financiers (particulieren, beleggers, bedrijven) worden opgesteld, waarin het rendement voor de financiers wordt bepaald (de te ontvangen rente over het uitgeleende geld) en waarin de risico’s aan hen worden uitgelegd.
  3. Maak de uitgifte van deze bedrijfsobligaties bekend op bijvoorbeeld de website van jouw bedrijf en correspondeer erover met geïnteresseerden en overweeg zeker om ook klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten erbij te betrekken. Zij kennen jouw bedrijf al en zullen nog eerder genegen zijn om financieel bij te springen. Een mooie rente bieden kan zeker helpen, spaargeld bij de bank brengt immers niets op of kan zelfs geld kosten.
  4. Zet een goede administratie op om de (digitale) obligatie-contracten te beheren en om de rentebetalingen uit te voeren. Aan het einde van de looptijd van de obligatielening (bijvoorbeeld 3 of 5 jaar) moeten de geleende gelden uiteraard weer worden terugbetaald.

Corona obligaties

Iedereen zal begrijpen, dat ook goedlopende professionele bedrijven last hebben van de corona crisis en er veel schade door kunnen oplopen omdat de financiële middelen (gedeeltelijk) ontbreken.

Communiceer hierover duidelijk als je obligaties wil uitgeven.

Maak van de mogelijkheid gebruik om gelijktijdig jouw bedrijf te promoten en uit te leggen wat jouw bedrijf precies doet en kan doen.