Contracten online

CONTRACTEN.ONLINE is een dienst van AddCo.

Voor elke onderneming (klein of groot) is het belangrijk dat gemaakte afspraken zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd worden.

Uiteraard wordt veel in e-mails besproken en overlegd, maar het is belangrijk dat gemaakte afspraken voor te verrichten werkzaamheden of voor te leveren goederen niets aan duidelijkheid over laten. Een handtekening van de klant betekent de volledige bevestiging van de gemaakte afspraken en diens akkoordverklaring met de voorwaarden.

OPDRACHTBEVESTING

Een offerte of opdrachtbevestiging die door jouw klant voor akkoord getekend wordt is een bindend contract.

Jouw klant vragen om de offerte of overeenkomst uit te printen, te tekenen, vervolgens weer in te scannen en uiteindelijk retour te mailen is te omslachtig en tegenwoordig ook volledig onnodig.

Een digitale handtekening van jouw klant op de offerte of opdrachtbevestiging levert ook een getekende overeenkomst op. De gemaakte afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en de afspraken zijn bindend.

CONTRACTEN DIGITAAL TEKENEN

Via diensten als Adobe en Odoo is het tegenwoordig een fluitje van een cent om uw klanten te vragen een opdrachtbevestiging of ander soort contract digitaal te tekenen.

Uw klant ontvangt een e-mail met het verzoek de overeenkomst te tekenen. De klant kan dat zeer eenvoudig doen, bijvoorbeeld om met zijn of haar vinger een handtekening te maken op zijn of haar smartphone. Uiteraard is het zelfs mogelijk om klanten via Digi-ID of met ItsMe met hun identiteitskaart te laten tekenen.

De getekende overeenkomst wordt opgeslagen en de gemaakte afspraken zijn duidelijk.

SMART CONTRACT

Het is een algemeen probleem: de verkoper wil zeker zijn van de betaling, de koper wil zeker weten dat het product ook echt wordt geleverd. Dit probleem speelt bij elke verkoop met levering, van verkopen via online martkplaats tot de verkoop van dure kunst.

Ons smart contract biedt een eenvoudige en zeer praktische oplossing.

INHOUD VAN DE CONTRACTEN

Uiteraard is de tekst van de contracten die getekend worden belangrijk. Dat alles ook juridisch 100% in orde is. Wat zijn de voorwaarden, rechten en verplichtingen.

AddCo Corporate kan ook voor uw bedrijf de benodigde modelcontracten / bevestigingen opmaken.

De overeenkomst wordt vervolgens in PDF via Adobe of Odoo naar uw klant gemaild. Die kan ter bevestiging zeer eenvoudig zijn/haar digitale handtekening plaatsen, bijvoorbeeld door een met de vinger een handtekening te maken op op zijn/haar smartphone.

De klant bevestigt zo de overeenkomst en het getekende document wordt online opgeslagen. Het bewijs van de afspraak is vastgelegd, inclusief het exacte tijdstip waarop de uw klant de overeenkomst tekende.

ALLE SOORTEN CONTRACTEN

De opdrachtbevestiging en de afspraakbevestiging zijn uiteraard eenvoudige versies van een overeenkomst / contract. Het systeem werkt uiteraard ook voor uitgebreide contracten, zelfs tussen meerdere partijen.

Om het zelf eens uit te proberen, voor vragen of voor nader overleg, neem gerust contact met ons op:
Jan Jaap Geusebroek