BVBA ter overname

Opgericht in 2017, volledig in orde en direct ter overname.

Belgische BVBA ter overname

Zeer ruime doelomschrijving:

 • coaching en individuele begeleiding
 • het organiseren en inrichten van evenementen, waaronder seminaries, teambuilding en het inrichten van lezingen
 • organiseren van praktische, theoretische en creatieve cursussen, opleidingen, studiedagen of workshops omtrent persoonlijke en lichamelijke ontwikkeling en het bereiken van een geestelijk evenwicht
 • verkoop van boeken, yoga accessoires en -kledij, voedingssupplementen
 • het verlenen van diensten – consulting en professioneel advies – aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing.
  Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
  De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
  De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
 • Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel het-zelfde, gelijkaardig ,
  aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Overnameprijs: 2.750 euro.

Meer informatie? addco.online@gmail.com