BV oprichten

BV in Nederland of in België

Xtax adviseert u over de oprichting van een BV in Nederland of in België en is u hierbij behulpzaam.

Het oprichten van een BV in Nederland gaat zeer simpel en is niet duur.

Checklist oprichting Belgische BV

Het oprichten van een Belgische BV is gecompliceerder.

Sinds 1 mei 2019 kan je in België geen BVBA’s meer oprichten. Het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de Belgische BV ingevoerd.

Het grote voordeel van Belgische BV’s is dat je aandelen kan overdragen zonder notariële akte. Een contract en inschrijving in het aandeelhoudersregister is voldoende.

Waarop moet je letten bij het oprichten van een Belgische BV?

  1. Je moet een financieel plan opstellen, waarin de eerste twee boekjaren van de op te richten BV begroot moeten worden.
  2. Je moet kiezen wat voor soort aandelen je wenst uit te geven voor de BV. Hierin ben je volledig vrij, maar het beste is het om dat direct goed te regelen in de oprichtingsakte. Je kan verschillende soorten aandelen uitgeven, met of zonder stemrecht, met winstdeling, met benoemingsrechten, etc.
  3. Wil je in de toekomst geld ‘bij het publiek’ lenen door obligaties uit te geven, dan kan dat in België zelfs zonder een verplichte prospectus. Je kan dan per jaar euro 500.000 lenen, rechtstreeks bij spaarders, beleggers en andere particulieren en bedrijven. Dit dient wel duidelijk omschreven te staan in de oprichtingsakte van jouw Belgische BV.
  4. De aandelen worden bijgehouden in het aandeelhoudersregister van de BV. Dit mag een ‘elektronisch’ aandelenregister zijn, maar ook dit dient dan duidelijk in de oprichtingsakte van de BV te worden vermeld.
  5. Ook aan te raden is het om in de oprichtingsakte te vermelden dat aandeelhoudersvergaderingen online kunnen worden gehouden.

Ook voor Nederlanders kan het interessant zijn om een Belgische BV te hebben, bijvoorbeeld als holding van een Nederlandse BV. Je kan de fiscale voordelen van België en Nederland dan optimaal combineren. In België is het onder voorwaarden mogelijk meerwaarde op aandelen onbelast te ontvangen, zelfs privé (als belastingplichtige in België). Ook kan geprofiteerd worden van andere regelingen, zoals bijvoorbeeld salary-splitting voor directeuren en bestuurders van vennootschappen.
Uiteraard adviseert Xtax u hierover.