Een Belgische BVBA kopen. Een BVBA heet tegenwoordig BV

Een Belgische BVBA kopen

Er wordt nog steeds gesproken over de Belgische BVBA. Dat is echter onjuist. Een BVBA heet tegenwoordig een BV.

Accountants en boekouders

De Belgische BVBA’s die ter overname zijn, worden aangeboden door Belgische accountants en boekhouders. Het zijn vennootschappen van hun cliënten. Ze zijn veelal langere tijd niet meer actief. Er zitten geen schulden in en ze zijn administratief en fiscaal volledig in orde. De vennootschappen zijn administratief volledig bijgewerkt en ze worden verkocht met een balansgarantie.

Belgische BV’s ter overname

ADDCO heeft diverse Belgische BVBA’s ter overname.

BV een ruime handelsdoelomschrijving.
Belgische BVBA opgericht in 2006.
Aandelenkapitaal 18.600 euro.
Doel:
– handel algemeen
– onroerend goed
– holding maatschappij
Direct ter overname.

BV voor onroerend goed.
Belgische BVBA opgericht in 1993
Aandelenkapitaal 30.000 euro
Doel:
– aan- en verkoop onroerend goed
– verhuur en exploitatie
– holding maatschappij
Direct beschikbaar.

NV met ruime doelomschrijving
Belgische NV opgericht in 2003
Aandelenkapitaal 62.000 euro
Doel:
– advies en consultancy (algemeen)
– handelsmaatschappij
– holding- en participatiemaatschappij
Direct ter overname.

BVBA ter overname


Informatie over de beschikbare Belgische BV’s

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze Belgische BVBA’s. Dat kan bijvoorbeeld door een bericht via WhatsApp te versturen, een e-mail te versturen of gewoon door te bellen.

Wijziging bestuurder en adres van de Belgische BV na de overname

Na het kopen van de Belgische BVBA moet het adres worden gewijzigd. Ook moet er een nieuwe bestuurder worden benoemd.

Deze wijzigingen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De kosten voor deze publicatie bedragen 166,98 euro. Nadere informatie over het publiceren van deze wijzigingen.

BVBA overnemen

Nieuwe wetgeving: het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Op 1 mei 2019 is in het België het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking gereden. Hierbij werd de BVBA gemoderniseerd en de naam gewijzigd in BV (Besloten Vennootschap).

Moderne bepalingen

Deze nieuwe (WVV) wetgeving biedt interessante mogelijkheden, want er kunnen verschillende soorten aandelen kunnen worden uitgegeven. Met of zonder stemrecht. Daarnaast kunnen aandelen ook bepaalde winstrechten hebben.

Voor de overdracht van aandelen in België geen notaris nodig, want dit kan gewoon met het aandeelhoudersregister. Daarnaast wordt er een overnameovereenkomst opgesteld.

Verkoop van een Belgische BV kan gewoon onderhands, met een overeenkomst aandelenoverdracht en inschrijving van de nieuwe aandeelhouder in het aandelenregister.
Ook met tet aandelenregister mag tegenwoordig digitaal / online zijn en voorts kunnen
aandeelhoudersvergaderingen via videoconferencing worden gehouden.

aandeelhoudersvergadering BVBA

ADDCO

Voor vragen of nader overleg kunt u altijd contact opnemen met ADDCO.