Belgische BV(BA) – direct beschikbaar – met balansgaranties

Belgische BV.
Belgische BVBA.

BVBA of BV?

Sinds 1 januari 2020 bestaat de Belgische BVBA niet meer.

Net als in Nederland kent ook België de BV: Besloten Vennootschap. De BVBA bestaat niet meer. Alle BVBA’s heten nu BV’s.

Ook zaakvoerders bestaan niet meer. Zij worden vanaf nu ‘bestuurders’ genoemd.

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Deze veranderingen vloeien voort uit de op 1 mei 2019 ingevoerde wetgeving: WVV / Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Meer over het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Statuten en mogelijkheden.

BV(BA) kopen?

Wenst u een bestaande Belgische BV (BVBA) te kopen, raadpleeg dan de lijst met vennootschappen die ter overname zijn.

ADDCO Juristen

ADDCO is ondernemers behulpzaam bij het kopen of verkopen van hun Belgische BV / BVBA.

Ook heeft ADDCO een eigen contractendesk om de overname, aan- en verkoop, van vennootschappen in een waterdichte overnameovereenkomst vast te leggen. Alle aspecten van een overname worden contractueel vastgelegd. Ook de publicatie van de wijziging van de bestuurders (zaakvoerders) en van het adres (maatschappelijke zetel) van de Belgische BV kunnen door ADDCO verzorgd worden.

Overleg

Bel, chat of e-mail gewoon met ADDCO. Heeft u een vraag of wilt u gewoon even overleggen? Dat is geen enkel probleem, wij helpen u graag vooruit.

Waarom werken met een BV?

BV is de afkorting voor Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Dit wordt afgekort tot BV, Besloten vennootschap. Maat juist het deel dat niet in de afkorting voorkomt is het essentiële deel: ‘BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID’.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zolang je de BV in orde houdt en vooral tijdig je aangiftes doet en de jaarrekeningen laat opstellen, kan je nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen van de Belgische BV.

Heb je een eenmanszaak en kan je door de Corona crisis jouw zakelijke verplichtingen niet meer nakomen, zoals het betalen van huur voor jouw winkel of kantoor of het betalen van leveranciers of anderen, dan ben je daarvoor privé aansprakelijk. Dat kan heel vervelend worden als je bijvoorbeeld een eigen huis hebt. De verhuurder van jouw winkel of kantoor en andere schuldeisers kunnen dan beslag leggen op jouw huis, gewoon omdat je de huur of de rekeningen niet meer kunt betalen.
Werk je echter met een Belgische BV, dan heb je dat probleem niet. Zakelijk en privé zijn dan volledig van elkaar gescheiden.