België: BVBA overnemen of BV oprichten?

Vóór 1 mei 2019 kon je in België nog een BVBA oprichten. Je moest dan eerst een bankrekening openen en daarop het kapitaal van de BVBA , veelal 18.600 euro storten. Vervolgens kan je met een financieel plan bij de notaris jouw BVBA oprichten.

Een bestaande BVBA overnemen

Dit hele oprichtingsproces nam nogal wat tijd in beslag en daarom werd er vaak voor gekozen om een bestaande BVBA over te nemen. Bijkomend voordeel hierbij was, dat je als overnemer van die aandelen nooit aansprakelijk gesteld kon worden als oprichten (oprichters-aansprakelijkheid).

Met de overgenomen BVBA kon je direct van start en veelal zaten er nog financiële of fiscale voordelen in de overgenomen BVBA.
De BVBA had bijvoorbeeld de verplichting om in onroerend goed te herinvesteren. Was (of ben) je van plan een woning of pand in België te kopen, dan is dit interessant voor de koper en de verkoper van de BVBA. De verkoper betaalt dan feitelijk een stuk meer aan de aankoop van jouw pand door de BVBA.
Of de verkopende aandeelhouder heeft nog een aanzienlijke vordering op de BVBA. Neem je de BVBA over, dan neem je ook deze vordering op de BVBA mee over en heeft de BVBA vanaf dat moment dus een schuld aan jou. Geld dat je later veelal belastingvrij uit de BVBA kunt halen.

Een Belgische BV oprichten

Op 1 mei 2019 werd het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in België ingevoerd. Een BVBA kan niet meer worden opgericht, wel een BV. De oprichting is wat eenvoudiger en de wetgeving is stukken moderner, met name ook aangaande soorten aandelen die de BV kan uitgeven, aandeelhoudersvergaderingen die online mogen worden gehouden, het aandelenregister dat digitaal mag zijn, het e-mail adres van de BV dat voor de aandeelhouders als officieel correspondentieadres geldt.

BVBA’s ter overname

Voor degenen die overwegen of ervoor kiezen om een BVBA over te nemen, wij hebben er momenteel een tweetal ter overname, gewoon mooie lege BVBA’s, afkomstig van accountant en uiteraard met balansgarantie.

* BVBA opgericht in 1989
Doel: Bouwwerken, coördinatie en promotie
Onroerend goed
Aankoop, verkoop, onderhoud en verhuur
Tussenpersoon in de handel en vertegenwoordiging
Holdingmaatschappij
Meer informatie

* BVBA met ruime doelomschrijving
Opgericht in 2017
Meer informatie