stoppen met je bedrijf ?

Hoe kan je het beste jouw BV opheffen ? Het verschil tussen Nederland en België is groot.

Nederland

een BV in Nederland kan je binnen één uur opheffen en uitschrijven. Gewoon de juiste documenten inleveren bij de Kamer van Koophandel.

België

In België is een vereffening ( ontbinding ) lastig en tijdrovend. De oplossing voor België is om de BV(BA) te verkopen. Kosten worden bespaard en ADDCO Agency heeft ondernemers die jouw oudere BV(BA) graag overnemen om mee te gaan werken.

Geld lenen aan een bedrijf? Alleen met ‘Boekhoorn-clausule’

De obligatiehouders van de HEMA die bij de aandeelhouders Marcel Boekhoorn hadden bedongen dat zij de aandelen van hem zouden krijgen als de HEMA de rente niet meer kon betalen, zijn nu de gelukkige eigenaren van die HEMA.

Ondernemers en ondernemingen hebben altijd geld nodig om te groeien. Als je ze geld leent, ontvang je een mooie rente, vanaf 6% per jaar, maar je loopt ook het risico dat de onderneming, waaraan je het geld uitleent, niet (tijdig) terugbetaalt.

Investeren in woningen

Leen je aan iemand geld die er een woning mee gaat kopen, dan kan je zekerheid krijgen in de vorm van een hypothecaire inschrijving. En hier kan je ook een mooie rente ontvangen. Meerdervoort biedt zo bijvoorbeeld investeerders de mogelijkheid om ongeveer 5% rente te krijgen op leningen waarmee dit bedrijf woningen koopt, opknapt en verhuurt. Als zekerheid kan je een hypothecaire inschrijving op die panden bedingen.

Investeren in bedrijven

Leen je geld uit aan een bedrijf, dan gaat het vaak om gelden waarmee het bedrijf investeert in haar groei: marketing, personeel, huur kantoor of winkel… Je hebt geen enkele zekerheid / waarborg.

Ons advies is om dan de aandelen van het bedrijf waaraan je het geld uitleent in zekerheid te krijgen. Je krijgt dan een pandrecht op de aandelen.

Wordt er niet terugbetaald volgens de gemaakte afspraken, dan kan je je, net als de obligatiehouders van HEMA, de aandelen van het bedrijf toe eigenen en is het jouw bedrijf.

Wonen in Andorra aan de ski piste

Andorra, je komt er niet zomaar binnen

Uiteraard kan je Andorra vanuit Frankrijk of Spanje eenvoudig binnenrijden. Er is hooguit een paspoortcontrole aan de grens. Maar er echt gaan wonen is een ander verhaal.

De voorwaarden om in Andorra te mogen wonen

Andorra voert een goed doordacht beleid om rijkere, maar ook om eerlijke mensen, toe te laten in het land te komen wonen. Andorra is het meest veilige land van Europa en dat willen ze graag zo houden.

Verklaring van goed gedrag

Je moet een attest / verklaring van goed gedrag krijgen van het land waar je woont en waar je eerder gewoond hebt. Mensen met een strafregister zijn niet welkom in Andorra.

Staatsobligaties van Andorra

Voorts dien je een bedrag van 50.000 euro te investeren in staatsobligaties uitgegeven door de overheid van Andorra.

Andorra BV en residentie

Investeren in Andorra

Wil je volledige residentie in Andorra, dan dien je een bedrag van minimaal 350.000 euro te investeren door en bijvoorbeeld een huis of appartement te kopen of door een BV (SL) in Andorra op te richten en daar dat geld op te storten. Bij het doen van de investering naar keuze, moet ook de herkomst van het geld aangetoond worden. Waar heb je het mee verdiend? Netjes met zaken doen? Welkom in Andorra!

Welkom in Andorra

Eenmaal binnen in Andorra, maak je volledig gebruik van de meest gunstige belastingtarieven van Europa. Ook zakelijk: een holding SL (BV) is zelfs volledig vrijgesteld van alle mogelijke belastingen en een werkmaatschappij betaalt in Andorra vanaf 2% vennootschapsbelasting. Tel uit je winst.

ADDCO - bedrijven te koop - BV

ADDCO AGENCY

De juristen en consultants van AddCo Agency helpen u met het verkrijgen van uw residentie (en van uw familieleden) in Andorra.
Om uw dossier te kunnen opstarten hebben we deze documenten nodig.

Meer over Andorra, residentie en er een BV (SL) oprichten.

Investeren in de beste kunst – hoe doe je dat?

Kasteel Beverweerd

Investeren in de beste kunst is Kasteel Beverweerd bezoeken, het kasteel van Geert Jan Jansen.

Ongeveer 10x per jaar houdt Geert Jan Jansen op zijn kasteel verkoopexposities. U kunt echter ook een afspraak maken om het kasteel te bezoeken. Alle informatie hierover vindt u op de website www.geertjanjansen.nl.

Geert Jan Jansen

Geert Jan Jansen is een bekende Nederlandse meesterschilder.
Meer over Geert Jan Jansen

Op de website van Geert Jan Jansen vind je vooral informatie over zijn eigen werken.
Maar Geert Jan Jansen is echt heel bekend geworden met zijn schilderijen ‘in de stijl van …’.

Karel Appel

Geert Jan Jansen heeft schilderijen gemaakt in de stijl van Karel Appel. Wat hij dus niet doet is Karel Appels naschilderen. Nee, de werken van Geert Jan Jansen in de stijl van Karel Appel zijn werken, die Karel Appel niet gemaakt heeft, maar wel had kunnen maken. Het is zelfs gebeurd dat Karel Appel werk van Geert Jan Jansen als zijn eigen werk dacht te herkennen

Geert Jan Jansen in de stijl van Tamara De Lempicka

Tamara de Lempicka

Prachtig zijn ook de werken van Geert Jan Jansen in de stijl van Tamara de Lempicka.

Gustav Klimt

Ook de prachtige grote schilderijen in de stijl van Gustav Klimt halen regelmatig de pers.

Hopper

Hopper en ook enkele andere wereldberoemde schilders hebben de eer dat Geert Jan Jansen in hun stijl schildert. Deze schilderijen zijn niet alleen te bewonderen op Kasteel Beverweerd. Nee, ze zijn gewoon te koop. Investeren in de beste kunst dus.

Te koop tegen interessante prijzen

Natuurlijk is Geert Jan Jansen zelf ondertussen ook wereldberoemd geworden en zijn er niet alleen exposities in Europa geweest, maar ook in Miami, New York, Londen, tot aan Zuid-Korea en China toe.

Investeren in de beste kunst? Koop je echter een Geert Jan Jansen (in de stijl van …) schilderij op kasteel Beverweerd van de meesterschilder zelf, dan ben je MINSTENS 50% goedkoper uit dan wanneer je koopt bij een bekende galery. Dat is niet meer dan logisch. De Galery moet zelf zelf veel kosten en reclame maken om de werken van geert jan Jansen te verkopen en ze moeten er ook nog op verdienen.

True Copy, toneelstuk over het leven van Geert Jan Jansen.

Website Geert Jan Jansen, voor het bezoeken van Kasteel Beverweerd.

Lege BV

Een lege BVBA kopen – waar moet je op letten?

De situatie in België

Lege BV: er zijn redelijk wat voormalige ondernemers die nog een oude BVBA hebben waar niet meer mee gewerkt wordt. Elk jaar worden ze toch met minimale kosten geconfronteerd – provinciebelastingen, vennootschapsbijdragen, kosten boekhouder, kosten neerleggen jaarrekening. Daarbij komt dat het in België niet zo eenvoudig is als in Nederland om een Belgische BV te liquideren. Dat kost tijd en geld.
Het alternatief voor hen is om in plaats van hun bestaande Belgische BV(BA) te liquideren, de BV(BA) te verkopen. De BV(BA) krijgt dan een mooi tweede leven.

Aan de andere kant ben jij de persoon die een BVBA wil beginnen. Je kan een nieuwe oprichten of inderdaad een bestaande lege BVBA overnemen. Hoe het overnemen van een bestaande BVBA werkt, lees je hier.

BVBA

Waar moet je opletten bij het overnemen van de BV(BA)?

Waar moet je op letten bij de overname van een Belgische BV? BVBA’s bestaan niet meer in België, die heten tegenwoordig ook gewoon BV’s.

Kijk de BV online na op de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen). Hier kan je de BV op naam zoeken of vinden door het ondernemingsnummer is te toetsen. Van de gekozen BV zie je dan alle ondernemingsgegevens, zoals:

Onderaan die pagina vind je de volgende 2 externe links:

Publicaties Belgisch Staatsblad.

Door op de eerste link te klikken kom je terecht bij alle publicaties die de lege BVBA gedaan heeft. Helemaal onderaan de lijst tref je de oudste publicatie aan en dat is de publicatie van de oprichting van de BV(BA).

Dat document kan je downloaden. Hierin vind je alle belangrijke gegevens van de BV terug:
– de naam van de BV
– het aandelenkapitaal
– totaal aantal aandelen
– de volstorting. Het kapitaal moest bij oprichting minimaal voor 1/3 deel volstort worden
– datum van oprichting
– namen van de oprichters en hoeveel aandelen die ieder hebben
– wie tot zaakvoeder (tegenwoordig bestuurder genoemd) benoemd werd
– de doelomschrijving

Het aandelenkapitaal verdient speciale aandacht. Het is belangrijk om na te kijken of het kapitaal wel volgestort werd. Bij de oprichting kan het kapitaal vorstort zijn geworden (dat vind je dan terug in de oprichtingsakte), maar het kan ook later volstort zijn.

Ook is het belangrijk om de doelomschrijving van de lege BVBA die je wilt overnemen goed te lezen. Kijk of wat je zakelijk met de BV wilt gaan doen, wel toegelaten is volgens de doelomschrijving in de oprichtingsakte (statuten).

Lege BV
Lege BV contractendesk

Publicaties jaarrekeningen

Van elk afgelopen boekjaar moet de BV een jaarrekening hebben opgesteld en die jaarrekening moet ook bij de Nationale Bank van België zijn of worden neergelegd. Op de site van de Nationale Bank van België kan je van elke BV de gepubliceerde jaarrekeningen terugvinden.

Je vindt er een chronologisch overzicht van alle neergelegde jaarrekeningen van de lege BVBA die jij aan het nakijken bent. Kijk of ze wel allemaal zijn neergelegd.

Soms heeft een BV een gebroken boekjaar, dat wil zeggen dat het boekjaar bijvoorbeeld loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Maar veruit de meeste BV hebben een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar en dus elk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Richtlijn is, dat de jaarrekening wordt neergelegd ongeveer 6 maanden na het verstrijken van het afgelopen boekjaar. Heeft de BV een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, dat is het laatste boekjaar geëindigd op 31 december 2019 en zou de jaarrekening moeten worden neergelegd omstreeks 1 juli 2020.

In de jaarrekening kan je eenvoudig zien of de lege BVBA is dat jaar nog activiteiten had. Het wordt afgeraden een BV over te nemen, die in het afgelopen jaar nog ondernemingsactiviteiten heeft gehad. Het meest veilige is om een BV over te nemen die al minstens één of twee jaar geen zakelijke activiteiten heeft gehad.

In de jaarrekening vind je eveneens het aandelenkapitaal van de BV terug en of dat volledig werd volstort. De volstortingsplicht blijft mede bij de oprichters van de BV, tenzij in de overnameovereenkomst nadrukkelijk wordt vastgelegd, dat de koper van de BV (jij dus), deze volstortingsplicht van de verkoper(s) van de aandelen overneemt. Dat is gebruikelijk en het is belangrijk dat de bestuurder van de BV (vaak de verkoper zelf) ook namens de BV in de overnameovereenkomst akkoord gaat met de overdracht. Dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen.

Daarnaast moet worden gekeken naar de rekening-courant verhouding tussen de BV en de verkopers van de BV. Staat er nog geld op de bankrekening van de BV? Blijft dat saldo bij de overname op de bankrekening staat of haalt de verkoper dat geld eerst van de bankrekening van de BV naar zijn of haar privé bankrekening? Dit moet goed worden afgesproken. Haalt de verkoper het geld van de rekening, dan neem jij als koper de verplichting over om dat saldo (rekening-courant aandeelhouder genoemd) op termijn aan de BV terug te betalen.

Uit de jaarrekening kan echter ook blijken dat de BV een (rekening-courant) schuld aan de verkoper heeft. Het is dan belangrijk dat wordt overeengekomen dat de verkoper deze vordering op de BV (dat is het namelijk) aan jou mee verkoopt bij de verkoop van de BV. Je kan dan die rekening-courant vordering van de verkoper kopen voor bijvoorbeeld één euro.

Wordt dit laatste niet duidelijk in de overnameovereenkomst vastgelegd, dan blijft de BV ook na de overname een schuld hebben aan de verkoper en dat is uiteraard precies niet de bedoeling.

Lege BV

Bankafschriften van het afgelopen jaar

Het is ook aan te raden dat je de bankafschriften van het afgelopen jaar van de BV kan nakijken. Hierin kan je zien of de BV inderdaad de jaarlijkse kosten van de vennootschapsbijdragen bijvoorbeeld inderdaad heeft betaald, alsmede de kosten voor de boekhouder, etc. Ook belangrijk om te zien is dat er geen betalingen meer worden gedaan voor telefoonabonnementen ed. Belangrijk dat dit soort abonnementen zijn opgezegd voordat je de BV koopt.

Garanties van de verkoper

In de overnameovereenkomst dient de verkoper te verklaren dat er geen schulden en verplichtingen meer in de lege BVBA zitten. Ook belangrijk is om na te kijken of de BV geen lopend huurcontract heeft voor het adres waar zij gevestigd is.

Verplichtingen van de koper

Zodra je de overnameovereenkomst hebt getekend dient de aandelenoverdracht te worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de lege BVBA. Zowel de verkoper, alsmede de koper dienen de aandelenoverdracht in het aandelenregister mee te tekenen. Vervolgens dient de verkoper het aandelenregister aan jou mee te geven. Dat register hoort bij de lege BVBA.

Als nieuwe aandeelhouder van de lege BVBA hou jij direct een bijzonder aandeelhoudersvergadering en wordt de oude bestuurder (meeste de verkoper zelf) ontslagen en benoem jij de nieuwe bestuurder (jijzelf bijvoorbeeld). Ook dient besloten te worden de BV naar het nieuwe adres te verhuizen.

Deze wijzigingen dienen te worden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Daar zijn speciale formulieren voor die ingevuld moeten worden:

Het betreft formulier 1 en formulier 2, die je beide hier hier kunt downloaden.

De getekende formulieren dien je voorzien van een betalingsbewijs van 166,98 euro op te sturen naar de griffie van de rechtbank van waar de BV op dat moment nog gevestigd is. Weet je niet zeker welke rechtbank dat is, dan kan je dat nakijken op de site van de territoriale bevoegdheid.

Nadat je deze formulieren hebt opgestuurd naar de juist griffie, worden ze daar direct verwerkt en binnen enkele dagen zouden die wijzigingen zichtbaar moeten zijn op de ondernemingsgegevens van de BV bij de KBO.

Zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd kunt u de bankrekening van de lege BVBA overnemen of er een nieuwe bankrekening voor openen.

ADDCO Contractendesk

ADDCO Contractendesk

De overnameovereenkomst kunnen wij uiteraard voor u opstellen, alsmede de tekst voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering en de formulieren voor het publiceren van de wijziging bestuurders en adres (maatschappelijke zetel) bij het Belgisch Staatsblad.

De contracten kunnen desgewenst volledig digitaal getekend worden. Wij zorgen daarvoor.
Alleen de formulieren voor het Belgisch Staatsblad dienen in drievoud origineel getekend en opgestuurd te worden.

BVBA’s ter overname

Lege BVBA: Bent u nog op zoek naar een bestaande Belgische BV, dan kunt u een overzicht van de beschikbare BV’s vinden hier op onze website.

Andorra BV en residentie

Wonen in Andorra. Veilig, belastingvrij en betaalbaar.

Een huis kopen in Andorra

Wonen in Andorra is anders dan wonen in een ander land.
In Nederland kan iedereen eenvoudig zien welke huizen je er bezit door jouw naam in de toetsen op de site van het kadaster.

In Andorra koop je ook een woning via de notaris, maar er is geen openbaar kadaster. Een veilig gevoel dus.

Holding SL (BV) in Andorra

Een holding is Andorra is volledig vrijgesteld van belastingen. Dividend kan zonder bronheffing worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de BV. Dit maakt wonen in Andorra fiscaal interessant.

Werkmaatschappij in Andorra

Ook met een gewone werkmaatschappij kan je in en vanuit Andorra werken. Het is vooral de bedoeling dat je werkt voor anderen en andere bedrijven buiten Andorra. Doe je consultancy, verkoop je producten en diensten online, heb je een IT bedrijf, beheer je rechten en licenties of doet jouw bedrijf internationale handel, dan kan dit en meer allemaal perfect met een Andorraanse SL (BV).

Een winsten in een werkmaatschappij worden ook maar minimal belast. Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting (VPB / winstbelasting) bedraagt 10%, maar hierop kan je een korting krijgen van wel 80%. In dit laatste geval is is het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting dus maar 2%.

Wonen in Andorra aan de ski piste

Wonen en werken in Andorra

Heb je de luxe, dat je voor je werk niet gebonden bent aan een vaste plek (zoals een winkel), maar kan je jouw bedrijf net zo goed in Andorra vestigen, dan ben je in Andorra het beste uit:

  • laagste belastingen van Europa
  • onroerend goed betaalbaar
  • op rij-afstand van de Spaanse Costa Brava en Barcelona
  • business residentie mogelijk

Meer informatie:

Andorra ligt midden in de Pyreneeën, tussen Frankrijk en Spanje in. Het is gewoon met de auto bereikbaar, maar je kan ook het vliegtuig of de trein nemen om zo snel mogelijk vanuit Nederland of België in Andorra te komen:
Andorra, hoe kan je daar eigenlijk?

Een SL (BV) oprichten in Andorra

Je kan op twee manieren residentie hebben on Andorra:
– actieve residentie. Dit houdt in dat je minstens 180 dagen per jaar in Andorra woont.
– passieve residentie, ook wel BUSINESS RESIDENCY genoemd houdt in dat je jaarlijks maar 90 dagen (of langer als je wilt uiteraard) in Andorra moet verblijven.
Business residency in Andorra

Belastingtarieven in Andorra

Een huis huren of kopen in Andorra

Hoe kom je in Andorra?

Andorra ligt midden in de Pyreneeën, tussen Frankrijk en Spanje in. Het is gewoon met de auto bereikbaar, maar je kan ook het vliegtuig of de trein nemen om zo snel mogelijk vanuit Nederland of België in Andorra te komen:
Andorra, hoe kan je daar eigenlijk?

Contact, voor vragen of overleg

Andorra BV en residentie

Andorra, wonen aan de skipiste

Waar wil je het liefst wonen in Andorra?

Andorra Le Vella is de hoofdstad van Andorra.

In La Vella kan je onbeperkt winkelen, restaurants en bars bezoeken en het hele jaar door genieten van het leven in de stad.

Woningen te koop of te huur in Andorra La Vella

Huis huren in Andorra

Wonen aan de skipiste

Wil je wonen aan de skipiste en toch ook in de nabijheid van deze hoofdstad, dan zijn Encamp en Ordino de aanraders.

Encamp

Het ski gebied van Encamp heeft zelf 63 skipistes en maakt deel uit van het veel grotere Grandvalira ski gebied. In dit Grandvalira gebied kan je in totaal 192 km skiën op 286 pistes met 66 skiliften.

Geschikt voor iedereen, van beginners tot de zeer ervaren skiërs.

Woningen te koop of te huur in Emcamp

Ordino

Ordino is wat kleiner en meer gericht op beginners en families. Voor de ervaren skiërs: heliskiën is hier ook mogelijk.

Waarom Ordino mijn keuze is:

  • de meest prachtige bergen en valleien van Andorra
  • het nieuwste en meest moderne skigebied van Andorra
  • met ultra moderne liften (wachten op je beurt hoeft bijna nooit)

Woningen te koop of te huur in Ordino

Business residency in Andorra

Andorra heeft de meest interessante belastingtarieven van Europa, zowel zakelijk (Andorraanse BV) als privé (inkomstenbelasting).

Verblijf minstens 90 dagen per jaar in Andorra voor jouw fiscaal uiterst interessante business residency.

Waar ligt Andorra en hoe kom je er eigenlijk?

Uw BV in Nederland, België, Andorra of Estland?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Maar waar vestig je je BV?

Het heeft geen enkele zin om je BV om fiscale redenen in Andorra of Estland te vestigen, als je zakelijk feitelijk gewoon vanuit Nederland of België werkt. Dan kan je het beste gewoon een Nederlandse BV of Belgische bv oprichten of een Belgische BV overnemen.

Niet gebonden aan een bepaalde plek of aan een bepaald land?

Dan gaat er een hele wereld voor jou open.

Estland kent geen vennootschapsbelasting.

en

Andorra kent een vennootschapsbelasting van tussen de 2 en de 10%, maar is vooral ook interessant voor de inkomstenbelasting. Woon en werk je in en vanuit Andorra, dan betaal je het minimum van het minimum. Interessanter bestaat niet in Europa.

Lukt het jou om 90 dagen per jaar in Andorra te zijn, dan kom je in aanmerking voor business residency in Andorra.

Andorra BV en residentie

Andorra hoe kom je daar eigenlijk?

Andorra is een zelfstandige (mini)staat, gelegen tussen Toulouse in Frankrijk en Barcelona in Spanje.

BV in Andorra. Wonen en de laagste belastingtarieven.

Hoe kom je in Andorra?

Met de auto is Andorra La Vella (de hoofd- en winkelstad van Andorra) in elf en een half uur te berijden. Parijs – Limoges – Toulouse – Andorra. Voor het grootste deel kan dat via de péage.

Andorra

Per vliegtuig

Vlieg je graag, dan kan je een vlucht nemen naar Barcelona (rechtstreeks bereikbaar vanaf bijna elk vliegveld) of naar Toulouse (rechtstreeks met Ryanair vanaf Charleroi of Lille of gewoon met Air France met een overstap in Parijs).

PER TREIN

Mijn aanrader is per luxe trein, Thalys en TGV. Opstappen in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen of Brussel. Supersnel en met alle comfort (inclusief internet en restauratie wagon) naar Toulouse.

Vanaf Brussel ben je dan meerdere keren per dag in 8 uur in Toulouse.

Andorra by train

Je kan zelfs met de trein naar Ax-les-Thermes rijden. Dat ligt 20 km vanaf de grens met Andorra, aan de Franse kant. In Ax-les-Thermes kan je dan bijvoorbeeld een auto huren of een taxi nemen. Ax-les-Thermes is een mooie wintersportplaats en ook in de zomer en de rest van het jaar zeer gezellig.

Per luxe touringcar van Barcelona of Toulouse naar Andorra

Ga je met de trein of met het vliegtuig naar Barcelona of Toulouse, dan moet je vanaf daar nog een dikke drie uur met een luxe touringcar door de mooie Pyreneeën naar Andorra (La Vella) rijden.

De ANDBUS rijdt meermaals per dag vanaf het vliegveld of het TGV treinstation van Toulouse en vanaf Barcelona Airport rechtstreeks naar Andorra (La Vella).

Vanaf Barcelona:

Vanaf Toulouse:

Wonen in Andorra – Business residency

90 dagen per jaar in het mooie Andorra verblijven en minimaal belastingen betalen.

Meer over business residency in Andorra

Andorra heeft de laagste belastingtarieven van Europa, zowel zakelijk (VPB) alsmede privé (IB).

Belastingtarieven Andorra

De turbo liquidatie

Ondernemen is vooruitzien.

Nederlandse BV opruimen

Heb je alleen nog maar schulden in jouw Nederlandse BV zitten?

Zitten er in die BV geen middelen meer om de schulden te kunnen voldoen?

Zijn de prognoses, zeker gezien de verlengde Corona maatregelen, niet gunstig?

In plaats van alle zakelijke ellende aan te laten slepen kan je ook een drastische maatregel nemen:

De Turbo-liquidatie. Opgeruimd staat netjes

Speciaal voor situaties als hierboven beschreven, biedt de Nederlandse wetgeving een uitweg. De turbo-liquidatie.

In plaats van het faillissement aan te vragen of daarop te wachten kan je via de procedure van de turbo-liquidatie jouw BV eenvoudig opheffen en uitschrijven.

Belangrijke voorwaarde is wel, dat er geen vorderingen meer in de BV zitten, alleen maar schulden. Dan mag het gewoon en zeker als de toekomst zo donker is als in deze Corona tijden, is het zelfs een aanraden.

Bedenk dat de turbo-liquidatie speciaal is ingevoerd voor dit soort situaties.

Addco Juristen

Hulp nodig voor uw onderneming of voor een nieuwe start?

Neem contact met ons op.