Geld lenen aan een bedrijf? Alleen met ‘Boekhoorn-clausule’

De obligatiehouders van de HEMA die bij de aandeelhouders Marcel Boekhoorn hadden bedongen dat zij de aandelen van hem zouden krijgen als de HEMA de rente niet meer kon betalen, zijn nu de gelukkige eigenaren van die HEMA.

Ondernemers en ondernemingen hebben altijd geld nodig om te groeien. Als je ze geld leent, ontvang je een mooie rente, vanaf 6% per jaar, maar je loopt ook het risico dat de onderneming, waaraan je het geld uitleent, niet (tijdig) terugbetaalt.

Investeren in woningen

Leen je aan iemand geld die er een woning mee gaat kopen, dan kan je zekerheid krijgen in de vorm van een hypothecaire inschrijving. En hier kan je ook een mooie rente ontvangen. Meerdervoort biedt zo bijvoorbeeld investeerders de mogelijkheid om ongeveer 5% rente te krijgen op leningen waarmee dit bedrijf woningen koopt, opknapt en verhuurt. Als zekerheid kan je een hypothecaire inschrijving op die panden bedingen.

Investeren in bedrijven

Leen je geld uit aan een bedrijf, dan gaat het vaak om gelden waarmee het bedrijf investeert in haar groei: marketing, personeel, huur kantoor of winkel… Je hebt geen enkele zekerheid / waarborg.

Ons advies is om dan de aandelen van het bedrijf waaraan je het geld uitleent in zekerheid te krijgen. Je krijgt dan een pandrecht op de aandelen.

Wordt er niet terugbetaald volgens de gemaakte afspraken, dan kan je je, net als de obligatiehouders van HEMA, de aandelen van het bedrijf toe eigenen en is het jouw bedrijf.

Geef een reactie