Private-equity als huurder? De winkelhuur direct ontbinden met een buitengerechtelijke verklaring.

Privat equity partijen achter grote winkelketens

Grote succesvolle winkelketens met ruim geld in kas schrijven en masse hun verhuurders aan, met de eenvoudige mededeling dat ze in verband met het Corona virus geen huur meer gaan betalen, of maar gedeeltelijk.

Ze beroepen zich dan feitelijk op een gebrek (in ruime zin) van de verhuurder. Omdat de verhuurder dit ‘gebrek’ (omzetverlies omdat en geen of veel minder kopende klanten zijn) niet kan verhelpen, kan (ook) de verhuurder de huur ontbinden en wel op een eenvoudige manier: een buitengerechtelijke verklaring.

Oftewel, er komt geen rechter aan te pas. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek biedt deze mogelijkheid in Boek 7, artikel 210.

Een mooi pressiemiddel dus om jouw rijke huurder te pushen alsnog de huur correct te betalen, met aanzegging van deze gerechtelijke verklaring.

PAS OP

Of de ontbinding door middel van een gerechtelijke verklaring in jouw specifieke situatie mogelijk is en welke stappen dienen te worden ondernomen dient zeker vooraf besproken en overlegd te worden met een advocaat of huurrecht jurist.

Meer… / overleg…

Geef een reactie