Als verhuurder de winkelhuur tussentijds ontbinden

Als verhuurder van een winkel aan een grote rijke keten krijg je een brief dat ze voorlopig nog maar de helft van de huur gaan betalen de komende maanden en afhankelijk van de Corona ontwikkelingen zullen ze in een later stadium nog laten weten hoe of wat.

Geen vooroverleg en als je contact met ze opneemt kom je geen stap verder.

Kan je de huur opzeggen?

Uiteraard kan je altijd de huur opzeggen conform de bepalingen van de huurovereenkomst. Maar die kan soms nog jaren doorlopen. Wel kan je de huurder al aanschrijven dat de huur wordt beƫindigd per de vroegst mogelijke datum als bepaald in de huurovereenkomst, tenzij ze alsnog de volledige huur gaan betalen en blijven betalen. Als de huurder helemaal niet weg wil, is dit een zeer effectief pressiemiddel. Er is immers gewoon geld.

Kan je de huur tussentijds opzeggen?

Ja, als de huurovereenkomst nog jaren doorloopt en je de mededeling dat je nog maar de helft van de huur gaat ontvangen, levert de huurder duidelijk wanprestatie. Uiteraard zijn er bijzondere omstandigheden, waardoor de verkoop in de winkel sterk terugloopt. Maar dat wil niet zeggen dat de huurder niet kan betalen.

Je kan dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank (kantonrechter) om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Reden voor de ontbinding is de wanbetaling door de huurder. De huurder zal betogen dat hij of zij niet kan betalen. Daarom zou het mooi zijn dat je eerst de laatst neergelegde jaarrekening van de huurder opvraagt. Dat kan gewoon op de site van de KvK.

In die jaarrekening vind je het eigen vermogen van het bedrijf van de huurder terug en de gemaakte winst in dat betreffende jaar. Indien dit positieve cijfers zijn, kan je aannemelijk maken dat de huurder wel kan betalen, maar niet wil betalen. Het is dan uiteraard aan de rechter om de uiteindelijke beslissing te maken. Maar afhankelijk van de feitelijkheden, maak je een goede kans.

ADDCO Huurrecht Juristen

Nadere informatie

Contact

Geef een reactie